Projekty

 

BAUER FITNESS Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Internacjonalizacja oferty firmy Bauer Fitness spółka jawna na nowe rynki"

Celem projektu jest zwiększenie sprzedaży produktów eksportowych oferowanych przez wnioskodawcę w wyniku realizacji programu 1.2 Internacjonalizacja MSP w latach 2018-2019 na 3 nowych rynkach.

Dofinansowanie projektu z UE: 218 450,00 PLN  

 

Zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe 01_POPW_PARP_2018

Do pobrania: 

W wyniku dokonania w dniu 14-11-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 01/POPW/PARP/2018 dot.: Zakupu projektu nowej strony internetowej www.bauerfitness.com

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta: LIVEMARKET.PL K. Szmalec Sp. k.

Adres: ul. Pory 61/28, 02-757 Warszawa

Data wpływu oferty: 29.10.2018

Wartość oferty netto: 15800,00 

Wartość oferty brutto: 19434,00

 

​2. Zapytanie ofertowe 02_POPW_PARP_2018

Do pobrania: 

W wyniku dokonania w dniu 14-11-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 02/POPW/PARP/2018 dot.: Zakupu usługi doradczej związanej z przygotowaniem kampanii promocyjnej strony internetowej www.bauerfitness.com

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta: STREFA Roman Bukowski

Adres: ul Lwowska 4/1, 33-100 Tarnów

Data wpływu oferty: 5.11.2018

Wartość oferty netto: 15300,00 

Wartość oferty brutto: 18819,00

 

3. Zapytanie ofertowe 03_POPW_PARP_2018

Do pobrania: 

W wyniku dokonania w dniu 14-11-2018 przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 03/POPW/PARP/2018 dot.: Zakupu usługi wytworzenia filmu reklamowego

pragniemy poinformować, iż jako najkorzystniejsza została wybrana następująca oferta:

       Nazwa oferenta: EM3 STUDIO Marta Kalita

Adres: Pustków 99, 39-205 Pustków

Data wpływu oferty: 5.11.2018

Wartość oferty netto: 13800,00

Wartość oferty brutto: 16974,00

 

4. Zapytanie ofertowe 04_POPW_PARP_2018

Do pobrania: 

 

5. Zapytanie ofertowe 05_POPW_PARP_2018

Do pobrania: 

6. Zapytanie ofertowe 06_POPW_PARP_2018

Do pobrania: