GWARANCJA

 • Czas trwania gwarancji zamieszczony jest w opisie prezentowanych przez nas produktów.
 • Okres gwarancji rozpoczyna się od daty sprzedaży towaru do klienta. W przypadku każdego zamówienia klient otrzymuje email z potwierdzeniem wysyłki  wraz z przedmiotową datą.
TYP
LINIA
MODEL/SERIA
OKRES GWARANCJI
CARDIO
Bieżnia S23T; S23TX; S25T; S25TX;
S23TXi; S25TXi
36 m-cy na główną ramę
36 m-cy na silnik
24 m-ce na wyświetlacz
24 m-ce na pozostałe części*
Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat
Orbitrek S25E; S25EX
36 m-cy na główną ramę
36 m-cy na silnik
24 m-ce na wyświetlacz
24 m-ce na pozostałe części*
Możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat
Rower pionowy S25U; S25UX
Rower poziomy S25R; S25RX
XEBEX XBX 12 m-cy
MASZYNA
BSL
4 lat na główną ramę
24 m-ce na ruchome ramiona
6 m-cy na tapicerkę
24 m-ce na pozostałe części*
PLM
4 lat na główną ramę
24 m-ce na ruchome ramiona
6 m-cy na tapicerkę
24 m-ce na pozostałe części*
INX
4 lat na główną ramę
24 m-ce na ruchome ramiona
24 m-ce na wyświetlacz
12 m-cy na elektromagnesy
24 m-ce na pozostałe części*
NLL
4 lat na główną ramę
24 m-ce na ruchome ramiona
6 m-cy na tapicerkę
24 m-ce na pozostałe części*
MASZYNA MDL
24 m-ce na sensor
12 m-cy na oparcie
24 m-ce na pozostałe części*
KLATKA COSSFIT BC
5 lat na trwałość konstrukcji stalowej
36 m-cy na pokrycie lakiernicze
6 m-cy na tapicerkę
24 m-ce na pozostałe części*
AKCESORIA AC, ACF, ACR, CFA 12 m-cy
*za wyłączeniem elementów eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu.

UWAGA!

Nie podlegają gwarancji:

 • wszystkie elementy towaru, które zostały zmodyfikowane i/lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 • czynności przewidziane w instrukcji obsługi, konserwacje i inne do których zobowiązany jest użytkownik,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku zadziałania siły wyższej takiej jak powódź, pożar itp.,

 

 • Jeżeli okaże się, że przekazany na gwarancję towar funkcjonuje prawidłowo zostaniesz obciążony poniesionymi przez nas kosztami przesyłki.
 • Naprawa z tytułu gwarancji nie przedłuża okresu jej trwania.

JAK ODDAĆ TOWAR DO NAPRAWY Z TYTUŁU GWARANCJI?

 • Upewnij się czy zakupiony towar objęty jest nadal gwarancją oraz czy posiadasz oryginał dowodu zakupu i kartę gwarancyjną.
 • Uzupełnij formularz gwarancyjny (UWAGA! bez opisu usterki towar nie trafi do naprawy) i prześlij na adres email: online@bauerfitness.com
 • Towar odeślij na adres Bauer Fitness Społka Jawna 37-200 Przeworsk ul. Lubomirskich 1E wraz z formlularzem gwarnacyjnym
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona po otrzymaniu towaru

CO W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI NAPRAWY?

Proponujemy:

 • wymianę towaru na nowy pozbawiony wad,
 • obniżenie ceny i zwrócenie wadliwego towaru,
 • zwrot ceny za wadliwy produkt.

ZWROTY
 

MASZ PRAWO ZWRÓCIĆ ZAMÓWIONY TOWAR DO 10 DNI OD DATY JEGO OTRZYMANIA.


JAK DOKONAĆ ZWROTU ZAMÓWIONEGO TOWARU?

 • Odpowiednio zapakowany towar w stanie nienaruszonym wraz z oryginałem dowodu zakupu i uzupełnionym formularzem zwrotu należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni od daty otrzymania zamówienia na poniższy adres:

Bauer Fitness Spółka jawna
ul. Lubomirskich 1E,
37-200 Przeworsk
 

 • Uzupełniony formularz należy również przesłać na następujący adres email: online@bauerfitness.com

W JAKIM TERMINIE NASTĄPI ZWROT NALEŻNOŚCI?

 • Zwrot wartości zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru.